FlexiPark: de beheersoplossing voor uw parkings

Toegangscontrole: verschillende scenario's

Particuliere parkings

In particuliere parkeergarages vindt de toegangscontrole plaats bij de ingang en/of uitgang. De toegang is beperkt tot geregistreerde voertuigen. Identificatie kan gebeuren door middel van badges, codes of door het lezen van nummerplaten of zelfs op een gecombineerde manier voor meer veiligheid.

Beheer van alle soorten parkings:

– Bedrijfs- of institutionele parkings

– Residentiële gebouwen en woningen

– Tentoonstellings- en bezoekersparkings met voorafbetaalde kaartjes

– Toegang voor bewoners van een camping of hotel, enz.

Identificatie vindt plaats bij binnenkomst en/of vertrek. Het systeem kan dan de verblijfsduur berekenen en zo een factuur opstellen.

Een internetplatform en smartphone- of desktoptoepassingen maken het beheer van de gebruikers en de toegangstijden mogelijk.

Betaalde parkings

De identificatie en het volgen van gebruikers kan ook gebeuren door nummerplaatherkenning en/of ticketing.

Het systeem integreert betaling aan een speciale kassa op basis van de nummerplaat of het ticket. Betaling met een kaart kan ook direct bij de uitgangsbarrière worden gedaan.

Een volledig en gebruiksvriendelijk internetplatform maakt het beheer van de facturering van de parkeergarage mogelijk

De gemengde parkings

Ongeacht de wijze waarop de gebruikers worden geïdentificeerd, kan FlexiPark gelijktijdig de abonnees en het betalende publiek registreren.

Een internetplatform en applicaties voor smartphone of pc maken het mogelijk het geheel van de aangeboden diensten te raadplegen.

Reserveringen

Flexipark biedt een internetplatform voor het maken van reserveringen in parkeergarages. Dit internetportaal zal openbaar of privé zijn, afhankelijk van de keuze van de beheerder. Toegang tot het reserveringsplatform is mogelijk via een smartphone, tablet of pc.